Łukasz Beluch

Zainteresowania badawcze

- Big Data i pozyskiwanie informacji geograficznej z mediów społecznościowych
- systemy nawigacji satelitarnej
- przestrzenne bazy danych
- metody data miningu

Wykształcenie

2012 stopień magistra: geografia, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
Praca magisterska: Dokładność kartowania terenowego z zastosowaniem nawigacji satelitarnej GPS i Glonass na obszarze zurbanizowanym.

2012 stopień inżyniera: geodezja i kartografia, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2009 stopień licencjata: geografia fizyczna, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Fizycznej

Zatrudnienie

2013 – teraz konsultant GIS w Comarch SA, Kraków
2012 – teraz doktorant w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
10/2011 – 12/2011 praktykant w dziale GPS w SmallGIS, Kraków
09/2009 – 01/2013 geodeta w F.H.U. Vertical, Kraków

Stypendia, nagrody i wyróżnienia 

dotacja projakościowa (2012/2013), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
III miejsce w konkursie na najlepszy biznesplan w ramach "System naczyń połączonych - firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej", CITTRU (2012), Uniwersytet Jagielloński
dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich (2012), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

 Zajęcia dydaktyczne

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (od 2012):
- Geoinformatyka (ćwiczenia terenowe)
- Systemy Informacji Geograficznej (wykłady, ćwiczenia)
- Warsztaty UNIGIS

Publikacje

2014

Beluch Ł., 2014, Wpływ odległości od stacji referencyjnej ASG-EUPOS na dokładność kartowania terenowego odbiornikiem GPS klasy GIS, Roczniki Geomatyki, t.XII, z. 1(63), PTIP, Warszawa, 7-17.

2013

Beluch Ł., 2013, Wpływ odległości od stacji referencyjnej na dokładność pomiarów GPS klasy GIS. [w:] GIS w Nauce, II Ogólnopolska Konferencja, Lublin, 24-26 czerwca 2013 r., Abstrakty referatów i posterów, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Instytut Historii KUL, Lublin, 56-57.

 
Copyright