Oprogramowanie edukacyjne ESRI dla studentów i doktorantów

W ramach licencji ESRI „Site dla Edukacji”, Zakład GIS KiT oferuje roczną licencję ArcGIS dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to licencja indywidualna, przeznaczona do instalacji na komputerze osobistym. Aktualnie udostępniana licencja obejmuje oprogramowanie ArcGIS Desktop 10.1 (ArcGIS Desktop 10.1 Education Edition) w wersji najbardziej zaawansowanej – tj. licencji ArcInfo z dodatkowymi rozszerzeniami:

 • ArcGIS 3D Analyst
 • ArcGIS Data Interoperability
 • ArcGIS Geostatistical Analyst
 • ArcGIS Network Analyst
 • ArcGIS Publisher
 • ArcGIS Schematics
 • ArcGIS Spatial Analyst
 • ArcGIS Tracking Analyst
 • ArcScan for ArcGIS
 • Maplex for ArcGIS

Procedura uzyskania oprogramowania oraz licencji na jego użytkowanie

 • Sprawdzenie czy komputer, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie spełnia minimalne wymagania systemowe.
 • Zarejestrowanie się w Wirtualnym Kampusie ESRI.
 • Przesłanie na adres e-mail głównej osoby kontaktowej licencji Site dla UJ (dra Natalii Koleckiej) prośby o udostępnienie oprogramowania. Prośba musi zawierać afiliację (instytut/Wydział) oraz temat badawczy realizowany z wykorzystaniem GIS, względnie nazwę kursu akademickiego, w ramach którego będzie używane oprogramowanie ArcGIS. W odpowiedzi, na adres wskazany w deklaracji użytkownika, przesłany zostanie link do obrazu ISO płyty instalacyjnej, numer autoryzacyjny licencji ArcGIS Desktop oraz instrukcja instalacji i autoryzacji programu.
 • Aktywacja numeru autoryzacyjnego na stronie ESRI.
 • Skopiowanie plików składających się na obraz ISO płyty instalacyjnej ArcGIS oraz nagranie płyty DVD.
 • Instalacja oprogramowania oraz autoryzacja licencji wraz z dodatkowymi rozszerzeniami.

Uwaga!

Licencja jest ważna przez rok od momentu jej aktywacji. Można ją przenieść na inny komputer oraz czasowo wyrejestrować na przykład w razie potrzeby reinstalacji systemu operacyjnego.

 

 
Copyright