Uniwersytecka licencja ESRI „Site dla Edukacji”

W ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i firmą ESRI nasza Uczelnia jest użytkownikiem licencji ESRI „Site dla Edukacji”. W ramach tej licencji pracownicy, doktoranci i studenci UJ mają możliwość użytkowania oprogramowania ESRI na wszystkich komputerach jednostek organizacyjnych UJ, a także na komputerach osobistych, jak również korzystania z zasobów Wirtualnego Kampusu ESRI.

Oprogramowanie edukacyjne ESRI dla studentów i doktorantów

Studiowanie w Wirtualnym Kampusie ESRI

Więcej informacji na temat uniwersyteckiej licencji „Site dla Edukacji”Główna osoba kontaktowa licencji „Site dla Edukacji” na UJ:

dr Natalia Kolecka
Zakład GIS KiT IGiGP UJ
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.41
tel. 12-6645323
e-mail:

 
Copyright